1.5 Km Loppet – Anmälan

1.5 km lopp passar bra för damer, herrar och ungdomar

Start tid 13:00

Anmäl dig nu och få en Flemmingsbergsloppet t-shirt 

 
1.5 km banan